ΤΟ BBOOKS.GR ΠΗΓΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ!


Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για τα θέματα της Ευρωπαϊκής “Digital Agenda”, Neelie Kroes, δέχτηκε στο γραφείο της μία δωδεκαμελή ομάδα νεαρών συμβούλων. Το bBooks.gr ήταν εκεί!

Η Neelie Kroes ήταν προσιτή και άκουσε με ενδιαφέρον τις απόψεις των young advisors. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά μας ως bBooks.gr θίξαμε κυρίως θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και συγκεκριμένα την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (Digital Single Market) και διάφορες δράσεις που θα μπορούσε να αναλάβει η Κομισιόν ώστε να διευκολύνει τις αναπτυσσόμενες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του cross-border e-commerce. Μερικές από αυτές τις δράσεις για τις οποίες ήδη εργάζεται η Επιτροπή είναι η ανάπτυξη των trustmarks και του e-invoicing όπως και η διάδοση των .eu domains.

Ίσως να μην αργεί η μέρα που θα δούμε το bBooks.gr να στοχεύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής αγοράς!